คู่มือการใช้งาน
ผู้ให้ข้อมูล
1. คลิกเพิ่ม ไทม์ไล์
2. ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ลงทะเบบียน โดยใช้ รหัสบัตรประชาชนและรหัสผ่าน ในการ login
3. ลงทะเบียนแล้วกรอก รหัสบัตรประชาชน กับรหัสผ่านเพื่อ ใช้ Login เข้าสู่โปรไฟล์ ไทม์ไลน์ของตัวเอง
4. กรอกไทม์ไลน์ วันเวลาทำกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม แล้วบันทึก มีกิจกรรมอะไรบ้างในแต่ละวัน กรอกหลายๆกิจกรรม
ผู้สืบค้น
1. กรอกชื่อ เช่น "ประหยัด" หรือสถานที่ ที่ต้องการดู ไทม์ไลน์
2. ไทม์ไลน์ จะแสดง ทีละวัน นับจากวันปัจจุบัน สามารถเลือกดูย้อนหลังได้เรื่อยๆ
3. เลือกวันที่ต้องการดูไทม์ไลน์ ได้

HOme